Ordinační hodiny


Po:  8:00 - 13:00   

Út:  14:00 - 18:00  ( 12:00-14:00 pouze objednaní)

St:  14:00 - 18:00  ( 12:00-14:00 pouze objednaní)

Čt:   8:00 - 13:00     

Pá:  9:00 - 12:00  na objednání ( po tel.domluvě )                           


Příjem posledního pacienta 30 minut před koncem ordinační doby.


Návštěvy v domácnosti

Návštěva lékaře v domácnosti je určena především nepohyblivým, ležícím pacientům. O návštěvu v domácnosti je možno požádat telefonicky. Lékař podle stavu pacienta a provozně-časových možností rozhodne, kdy tato návštěva bude uskutečněna. Návštěvní služba není náhradou za rychlou záchrannou službu! (např. u akutně vzniklé bolesti na hrudi, či akutní závažné dušnosti je nutné ihned volat záchrannou službu tel: 155)


Převozy pacientů sanitními vozy

Podle platné metodiky zdravotních pojišťoven je převoz sanitou hrazen pouze do nejbližšího zdravotnického zařízení, které může danou péči poskytnout a pokud stav pacienta nedovoluje dopravu běžným způsobem (např. nepohyblivý pacient). Jinak pacient musí náklady na převoz uhradit sám, nebo doplatit rozdíl mezi nejbližším pracovištěm a pracovištěm, na které je převezen.
Poukaz na převoz sanitou vystavuje lékař, který pacienta posílá na dané vyšetření (např. indikuje-li neurolog CT vyšetření a vyžaduje-li stav pacienta převoz sanitou, je neurolog též povinen vystavit poukaz na sanitu).